“The New Religious Right” – Christen fundamentalisten in de politiek in de Verenigde Staten
terug naar vorige pagina
Eind jaren zeventig werden de Verenigde Staten verrast door de ogenschijnlijk plotselinge opkomst van politiek en sociaal actieve christenfundamentalisten. Aangevoerd door een aantal televisiedominees ondernamen deze christenen actie tegen wat zij zagen als het morele verval van de Verenigde Staten en ijverden zij voor het herstel van traditionele religieuze normen en waarden. In de media werden de activiteiten van verschillende fundamentalistische organisaties breed uitgemeten en werd niet zelden gewezen op het gevaar dat de beweging zou vormen voor vrijheid en democratie.
Bas Geerling gaat in op vragen als wie waren deze christenen, wat leidde tot hun offensief, wat waren hun doelstellingen en wat zijn hun kansen deze te verwezenlijken? Op basis van deze vragen komt hij tot een interpretatie van dit fascinerende Amerikaanse fenomeen dat het beeld dat men in het buitenland in de jaren tachtig van de Verenigde Staten had, voor een groot deel heeft bepaald.