Nationale Identiteit en Historisch Besef in Nederland
terug naar vorige pagina
In een snel veranderende en gefragmenteerde wereld zoekt de mens naar zekerheden. Sommigen menen die te vinden in het verleden en wel specifiek in een nationale identiteit. Historici zijn over het algemeen huiverig een dergelijk concept te hanteren, hoewel in de teksten in dit Cahier de meningen daarover verschillen.
Herman Pleij bijvoorbeeld is een bekend polemist op dit terrein. Volgens hem is het een concept dat we niet te snel moeten veroordelen. Gary Schwartz laat aan de hand van de kunsthistorische discipline zien dat de politiek zich van deze denkbeelden meester kan maken, terwijl Maarten Prak in een breed overzicht zich ervan distantieert. Els Kloek tenslotte laat in een historiografisch getint overzichtsartikel de opvattingen van enkele generaties historici de revue passeren.