De Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua 1979-1990
terug naar vorige pagina
Toen in 1979 in Nicaragua de dictator Somoza verdreven werd door een verzetscoalitie onder leiding van de sandinisten was Nederland één van de eerste landen die de nieuwe regering op grote schaal ontwikkelingshulp aanbood.
Gedurende de hele regeringsperiode van de sandinisten, waaraan na de verkiezingen van 1990 een einde kwam, zou Nederland Nicaragua in meerdere of mindere mate met ontwikkelingshulp blijven steunen. Wij hebben deze samenwerkingsrelatie tot onderwelp van studie gekozen en de centrale vraag die wij ons hierbij hebben gesteld is: in hoeverre spoorde het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Nicaragua met de prioriteiten in het Nicaraguaanse economische beleid in de periode 1979-1990, in hoeverre niet, en hoe valt dit te verklaren?
Deze vraag proberen wij op beleidsniveau en op uitvoerend niveau te beantwoorden.