Macht en Gezag in de Negende Eeuw
terug naar vorige pagina
Deze bundel komt voort uit een doctoraalwerkcollege over 'Macht en gezag in de negende eeuw' dat ik in het cursusjaar 1992-1993 aanbood aan Utrechtse studenten Middeleeuwse Geschiedenis. Op het gebied van de vroegmiddeleeuwse politieke geschiedenis waren toen juist een aantal stimulerende publicaties verschenen, in het bijzonder van de hand van de Londense historica Janet L. Nelson. Haar vertaling van de Annalen van Sint Berlijns (1991) en haar biografie van koning Karel de Kale (1992) vormden samen een uitstekende introductie tot de machts- en gezagsverhoudingen in de negende-eeuwse Karolingische koninkrijken.