Studeren en promoveren in Utrecht
terug naar vorige pagina
In 1994 werd de eerste stap gezet. In dat jaar werd op donderdag 23 juni een symposium gehouden onder de titel Geschiedenis in Utrecht. Een aantal sprekers, alle verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht, had zich tevoren gebogen over de vraag naar het bestaan van een Utrechtse traditie in de geschiedbeoefening en heeft vervolgens de bevindingen voorgelegd aan een publiek van zo'n honderd studenten en docenten. Naderhand zijn de lezingen gebundeld en gepubliceerd in een aflevering van de Utrechtse Historische Cahiers (15 [1994] nr. 3).
Het is de bedoeling dat het houden van dergelijke conferenties een jaarlijkse traditie wordt. Inmiddels heeft ook in 1995 zo'n vakgroepssymposium plaats gehad, en dat van 1996 is in voorbereiding. De bijeenkomst in 1995 had als thema Studeren en Promoveren in Utrecht. Opnieuw stond het vak Geschiedenis daarbij centraal, al kwamen ook andere disciplines aan bod. Dit keer hadden bovendien ook sprekers van buiten de vakgroep acte de présence gegeven.
De redactie van de Utrechtse Historische Cahiers had graag alle zes op 23 juni 1995 gehouden voordrachten in dit nummer opgenomen. Helaas kon één daarvan niet bewerkt worden tot een artikel. Maar de overige zijn daardoor niet minder waardevol geworden.