Aurelius Libellus – Tacitus’ Germania en het Duitse humanisme – 1457-1544
terug naar vorige pagina
De ontdekking van de Germania van Tacitus door de Duitse humanisten heeft een voorname rol gespeeld bij de opkomst van het Duitse nationale bewustzijn in de tweede helft van de vijftiende eeuw. De invloed van dit op zichzelf weinig omvangrijke geschrift is in sommige opzichten zelfs miraculeus te noemen. Des te meer geldt dit vanuit het zicht van tegenwoordig, omdat de tekst van dit altaarstuk van het Duitse nationalisme vandaag de dag aanmerkelijk minder tot de verbeelding spreekt dan het latere werk van Tacitus.