The business of being a woman Ė Ida M. Tarbell en het Amerikaanse vrouwenvraagstuk, 1909-1915
terug naar vorige pagina
De Amerikaanse journaliste Ida M. Tarbell (1857-1944) was een befaamd schrijfster in haar tijd. Haar werk over de Standard Oil Company van John D. Rockefeller uit 1904 had vergaande gevolgen gehad voor de economische en politieke orde in de Verenigde Staten. Tarbell was daarmee de eerste muckraker, of progressieve onderzoeksjournalist, uit de Amerikaanse geschiedenis geworden. In het eerste decennium van de twintigste eeuw werd zij dan ook wel de beroemdste vrouw van Amerika genoemd.
Rond 1915 was zij echter een van de meest omstreden vrouwen van haar land geworden. In deze jaren woedde het debat over vele maatschappelijke hervormingen, waaronder vrouwenkiesrecht, hevig in de Amerikaanse samenleving. Tarbell had haar mening over vrouwenkiesrecht in verschillende artikelen uiteengezet en haar controversiŽle opmerkingen waren niet in goede aarde gevallen bij vele vooraanstaande Amerikanen. Tarbell sprak zich namelijk fel uit tegen het toekennen van kiesrecht aan vrouwen, hetgeen op zijn minst opmerkelijk werd geacht komende van een vrouw die vele andere hervormingen wel een warm hart toedroeg.
De vraag waarom Tarbell er zulke afwijkende denkbeelden op na hield staat centraal in deze publicatie. Waar waren haar ideeŽn op gebaseerd en waren er meer mensen die er zo over dachten? Om een antwoord op deze vragen te vinden zal een beeld worden geschetst van de persoonlijke achtergrond van de journaliste. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het Amerikaanse politieke en sociaal-culturele klimaat van het begin van de twintigste eeuw. Het ontstaan en functioneren van de brede en invloedrijke hervormingsbeweging, de Progressive Movement, zal daarbij ook besproken worden. Tot slot richt het onderzoek zich op de vrouwenkiesrechtbeweging, evenals op de kritische en conservatieve reacties die zij met haar acties opriep.