Vrouwen en Kunst in de Republiek Een overzicht
terug naar vorige pagina
Deze bundel is het resultaat van groepswerk: de gegevens zijn in het collegejaar 1996-97 door studenten van de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Utrecht verzameld in het kader van het werkcollege Vrouwen in Nederlandse kunstenaarsmilieus, ca. 1600-1800. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen. Ten eerste zijn enkele thema's uitgewerkt die ik in Vrouwen en het kunstenaarsleven van de Republiek slechts in grote lijnen had behandeld. Dit overzichtsartikel, dat ik oorspronkelijk had geschreven voor het onlangs verschenen International Dictionary of women artists, is in enigszins bewerkte vorm als inleiding in deze bundel opgenomen. Ten tweede hebben we gewerkt aan het uitbouwen van een inventarisatie van Nederlandse kunstenaressen in de zeventiende en achttiende eeuw, indertijd door mij aangelegd in het kader van mijn onderzoek naar de Haarlemse schilderes Judith Leyster. Dit alles heeft geresulteerd in de hierna volgende bijdragen: enkele thematische studies, enkele biografische studies, en een lexicon van Noord-Nederlandse kunstenaressen, werkzaam tussen circa 1550 en 1800.