Frederik Carel Gerretson (1884-1958) Tussen Vrijheid en Gezag, een studie naar de maatschappijkritiek van prof.dr. F.C. Gerretson
terug naar vorige pagina
Hoewel zijn naam heden ten dage nauwelijks nog enige herkenning oproept, was Frederik Carel Gerretson (1884-1958) in zijn eigen tijd een zeer opvallende verschijning. Hij was een man van vele talenten, die zich ook op uiteenlopende terreinen liet gelden. Onder het pseudoniem Geerten Gossaert publiceerde hij in 1911 de dichtbundel Experimenten, die in de loop der jaren door zou dringen tot de canon van de Nederlandstalige pozie. In hetzelfde jaar schreef hij als student met Prolegomena der sociologie een van de eerste Nederlandstalige inleidingen in dit nog prille vakgebied. Het werk heeft weliswaar geen school gemaakt, maar zou in latere sociologische literatuur altijd met waardering en bewondering worden aangehaald. Ook als historicus werd Gerretson gewaardeerd. Met name met het monumentale werk Geschiedenis van de Koninklijke, dat hij ook zelf als zijn magnum opus beschouwde, oogstte hij bewondering. De hoge literaire kwaliteit van dit werk was, samen met een verzameling essays en het eerder genoemde dichtwerk, zelfs aanleiding om Gerretson/Gossaert in 1947 de Constantijn Huygensprijs toe te kennen.